ANBI

Stichting Museum De Buitenplaats en Stichting Het Nijsinghhuis zijn ANBI-instellingen. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

ANBI Stichting Museum De Buitenplaats

Doel
Stichting Museum De Buitenplaats heeft ten doel:

  • De instandhouding van een museum, bestemd voor kunst, in het bijzonder figuratieve kunst.
  • De oprichting en instandhouding van één of meer gebouwen bestemd voor wisselende manifestaties.
  • De aanleg en instandhouding van historische tuinen bij Het Nijsinghhuis te Eelde, waaronder begrepen de aanleg en onderhoud van het park, de gracht, de vijver en de appelhof.
  • De exploitatie van het in sub a bedoelde museum, de in sub b bedoelde gebouwen en de in sub c bedoelde tuinen, in dienst van de gemeenschap en derhalve toegankelijk voor het publiek.
  • Het verrichten van hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

Formulier ANBI Stichting Museum De Buitenplaats | 2022
Formulier ANBI Stichting Museum de Buitenplaats | 2021
Formulier ANBI Stichting Museum de Buitenplaats | 2020

Contactgegevens
Stichting Museum De Buitenplaats
Hoofdweg 76
9761 EK Eelde

Bezoekadres: Hoofdweg 76, Eelde

Telefoon: 050 309 58 18
E-mail: [email protected]
RSIN: 802063561
KvK-nummer: 04051635

De Raad van Toezicht van Stichting Museum De Buitenplaats bestaat uit de volgende personen:
De heer J.J. Plas (voorzitter)
De heer prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge
De heer A. Lokken
Mevrouw R. Tijmes

Beloningsbeleid
De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Museum De Buitenplaats ontvangen geen vergoeding.

ANBI Stichting Het Nijsinghhuis

Algemeen ANBI formulier Stichting Het Nijsinghhuis

Doel
De stichting stelt zich ten doel het financieel en facilitair ondersteunen van de exploitatie van musea en van kunstuitingen en -exposities en bijzondere projecten op het gebied van kunst, het verkrijgen en in bruikleen geven van kunstvoorwerpen, het werven van financiële middelen ter realisering dezer doelstellingen, alsmede het verrichten van al hetgeen tot een en ander behoort of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn. De stichting richt haar activiteiten met name op De Buitenplaats. De stichting heeft mede ten doel het beheren en exploiteren van het gebouw Het Nijsinghhuis te Eelde.

Jaarverslag en -rekening

NB. In 2020 heeft een naamswijziging plaatsgevonden. Stichting Het Nijsinghhuis heette voorheen Stichting Endowment De Buitenplaats.

Contactgegevens
Stichting Het Nijsinghhuis
Hoofdweg 76-78
9761 EK Eelde

Bezoekadres: Hoofdweg 76, Eelde

Telefoon: 050 309 58 18
E-mail: [email protected]
RSIN: 816797158
KvK-nummer: 04071192

Bestuurssamenstelling
De heer J.J. Plas
Mevrouw R. Tijmes

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van Stichting Het Nijsinghhuis ontvangen geen vergoeding.

Plan een bezoek bij De Buitenplaats

Bekijk ter voorbereiding de Plan uw bezoek en Veelgestelde vragen pagina’s om uw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen

Momenteel worden er werkzaamheden aan de Hoofdweg in Eelde-Paterswolde uitgevoerd. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van Museum De Buitenplaats.

Houd uw routeplanner bij de hand, en kijk voor de juiste busroute op 9292.nl. Kijk voor het laatste nieuws op de website van Gemeente Tynaarlo.  

Ga naar de inhoud