Logo museum de buitenplaats

Educatie

Museum De Buitenplaats is er voor iedereen, ook voor kinderen en jongeren. Met onze tentoonstellingen willen we inspireren, prikkelen en nieuwsgierig maken. Kunst daagt uit tot het stellen van vragen, het delen van gedachten en het reflecteren op jezelf en je omgeving. In de educatieve programma’s van Museum De Buitenplaats spelen deze uitgangspunten een belangrijke rol.

Hieronder vindt u de educatieve programma’s die Museum De Buitenplaats voor het Primair onderwijs en het Voortgezet onderwijs aanbiedt. Heeft u vragen over onze educatieve programma’s? Neem dan contact met ons op via [email protected] of 050 30 95 818 .

Educatie bij Museum De Buitenplaats

Met een paar wisseltentoonstellingen per jaar is er voor kinderen in de zaal altijd iets interessants te ontdekken. De sprookjesachtige beeldentuin is in ieder seizoen een bezoek waard. Tijdens een bezoek aan Museum De Buitenplaats dagen wij kinderen uit om te denken vanuit hun fantasie en verbeelding. Kunst beleven met alle zintuigen ‘aan’, is bij al onze educatieve programma’s een belangrijk uitgangspunt.

Om dit aspect te benadrukken koppelen we in de educatieve programma’s de thema’s van de kunstwerken aan onderwerpen uit het dagelijks leven van jongeren. We dagen leerlingen uit om vanuit hun eigen kennis en ervaring te reflecteren op de werken die ze zien.

De rondleiding is beschikbaar op tijden in overleg.

Kijkwijzer - Interactieve kinderrondleiding

Voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Samen kijken naar echte kunstwerken in een omgeving die nieuwsgierig maakt en inspireert. Je inleven in de kunstenaar en bedenken wat de aanleiding voor het kunstwerk geweest kan zijn. Kijken naar een beeld of schilderij en zelf het verhaal erbij verzinnen. De interactieve kinderrondleiding stimuleert de verbeelding, de fantasie en het creatief denken.

Ter voorbereiding op het museumbezoek kunt u gebruikmaken van onze algemene lesbrief met achtergrondinformatie over het museum en enkele lessuggesties over verzamelen en bewaren.

 • Voor kinderen van 8 t/m 14 jaar
 • De maximale groepsgrootte is 36 leerlingen
 • Vanuit school graag 1 begeleider op 7 leerlingen
 • De kosten bedragen €4,- per leerling
 • De rondleiding duurt maximaal 2 uur

Beelden in de Museumtuin

Voor het basisonderwijs en voorgezet onderwijs (ook online)

In de tuin bij Museum De Buitenplaats staan heel veel beelden. Ze zijn allemaal anders, want ze zijn gemaakt door verschillende kunstenaars. Bij ieder beeld en bij iedere kunstenaar hoort een verhaal. Museum De Buitenplaats organiseert voor leerlingen verschillende workshops en rondleidingen op maat.

Kijken is een kunst

Voor het basisonderwijs

In deze lessenserie over beeldcultuur gaat het over ‘het beeld en de maker’. Waarom maken mensen beelden? En hoe geven wij er betekenis aan? De kinderen onderzoeken het fenomeen ‘selfie’, ze ontdekken wat inspiratie is, ze bedenken een verhaal bij een beeld en ze maken zelf een kunstwerk waarbij ze dat wat ze hebben geleerd over beeldcultuur, toepassen. Kijken is een kunst bestaat uit vier lessen. De eerste twee lessen worden door de leerkracht gegeven in de klas. De derde les is een museumles die wordt verzorgd door een museumdocent. De vierde les wordt weer gegeven in de klas door de leerkracht. De leerkracht ontvangt voorafgaand aan de museumles drie uitgeschreven lessen met bijbehorend materiaal zoals werkbladen en diapresentaties. Les 1 en 2 dienen ter voorbereiding op het museumbezoek.

 • Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar
 • De maximale groepsgrootte is 36 leerlingen
 • Vanuit school graag 1 begeleider op 5 à 6 leerlingen
 • De kosten bedragen €4,- per leerling
 • De les kan worden gegeven op maandag hele dag, dinsdag t/m vrijdag tussen 09:00 uur en 11:00 uur
 • De les duurt maximaal 2 uur

Kijken is een kunst maakt deel uit van de leerlijn Beeldcultuur van de Drentse Cultuur Academie.

Hardop Kijken

Voor voortgezet onderwijs en MBO

Een interactieve rondleiding door de tentoonstelling, waarbij we de leerlingen uitdagen hun mening te formuleren rond de werken op zaal. Daarnaast geven we informatie over het maakproces, relevante beeldende begrippen en enige kunsthistorische context.

Met behulp van de KIJKWIJZER die aansluit bij de tentoonstelling beantwoorden de leerlingen een aantal vragen en maken ze de creatieve opdracht. Hierin staat ook een suggestie voor een verwerkingsopdracht op school.

Ook bieden we een interactieve rondleiding aan door de Beeldentuin van Museum De Buitenplaats. Tijdens deze wandeling bespreken we de organische architectuur van het museum en de beelden in de tuin. Bij een aantal beelden is een lesbrief met een verwerkingsopdracht beschikbaar.

 • De duur van de rondleiding is 90 minuten.
 • Het programma wordt verzorgd door de medewerkers Educatie.
 • De kosten bedragen  € 4,- per leerling en  € 4,- voor begeleiders.
 • Museum De Buitenplaats is Cultuurkaartacceptant.

Kleine kunstenaars

Voor het basisonderwijs groep 1 t/m 4

In deze les dient de actuele tentoonstelling als uitgangspunt voor het bezoek aan Museum De Buitenplaats. De leerlingen leren beter en anders kijken naar de kunstwerken. Ze leren over vormgeving, materiaalgebruik en presentatie. Een kunstenaar verzorgt een beeldende activiteit bij de werken die op zaal getoond worden. In groepjes maken de leerlingen een eigen kunstwerk in de museumzaal. Hierdoor leren ze samen te werken en te kijken en luisteren naar elkaar wanneer de gemaakte werken besproken worden. De leerlingen raken hiermee bekend met het begrip museum en met kunst.

 • De maximale groepsgrootte is 36 leerlingen
 • Vanuit school graag 1 begeleider op 8 kinderen
 • De kosten bedragen  € 4,- per leerling

Kleine Kunstenaars is onderdeel van Cultuurmenu Tynaarlo in samenwerking met Kunstenaarsgroep VanTyNaarLo en ICO – Partner in kunst en cultuur.

Een Betoverend Huis

Voor het basisonderwijs groep 5/6

Het Nijsinghhuis is per 2021 opengesteld voor leerlingen uit het basisonderwijs. Een Betoverend Huis is een project rondom dit zeventiende-eeuwse onderdeel van Museum De Buitenplaats. De leerlingen maken kennis met verschillende thema’s: verhalen door de tijd heen, verschillende vormen van perspectief en trompe l’oeuil, historische en moderne elementen in het Nijsinghhuis.

De leerlingen beginnen met het verkennen van het Nijsinghhuis aan de hand van een maquette op school. Vervolgens vertellen zij hun bevindingen aan een museummedewerker die naar de klas komt. In een rondleiding door het Nijsinghhuis wordt de kijkvaardigheid van de leerling gestimuleerd. Vervolgens maken zij op school hun eigen Betoverend Huis. Een lessenserie waarbij erfgoed, beeldende kunst, fotografie en geschiedenis samenvallen.

 • De maximale groepsgrootte is 36 leerlingen
 • Vanuit school graag 1 begeleider op 8 kinderen
 • De kosten bedragen  € 4,- per leerling


Een Betoverend Huis is onderdeel van Cultuurmenu Tynaarlo in samenwerking met Kunstenaarsgroep VanTyNaarLo en ICO – Partner in kunst en cultuur.

Dromen, vliegen, stapelen; poëzieles in het museum

Voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

In deze les dienen de dromen en de eigen waarnemingen van leerlingen als uitgangspunt voor het schrijven van een poëtische tekst. De tuin van Museum De Buitenplaats dient daarbij als inspiratiebron.

De les start met een gezamenlijke verkenning van de concepten ‘gedicht’ en ‘poëzie’. Daarna verzamelen de leerlingen met behulp van verschillende opdrachten een aantal waarnemingen, observaties en gedachten in een taaltekening. Deze tekening vormt de basis voor het schrijven van een poëtische tekst. Door leerlingen te stimuleren om in beelden te denken en daar woorden bij te zoeken ontdekken zij de beeldende kracht van taal. In deze les ligt de focus op het schrijfproces, maar met het eindproduct zullen de leerlingen zichzelf zeker verrassen!

 • De maximale groepsgrootte is 36 leerlingen
 • Vanuit school graag 1 begeleider op 8 kinderen
 • De kosten bedragen €4,- per leerling

Dromen, vliegen, stapelen is onderdeel van Cultuurmenu Tynaarlo in samenwerking met het ICO – Partner in kunst en cultuur

Logo museum de buitenplaats

Bezoek

Arrangementen

In verband met het Koepeltjesfestival op zaterdag 29 juni is Museum De Buitenplaats slecht bereikbaar. 

Het museumpaviljoen is momenteel een aantal maanden gesloten in verband met een grote verbouwing. Het Nijsinghhuis, het Museumcafé en de tuin zijn in deze periode wel geopend. 

Momenteel worden er werkzaamheden aan de Hoofdweg in Eelde-Paterswolde uitgevoerd. Dit kan gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van Museum De Buitenplaats. Houd uw routeplanner bij de hand, en kijk voor de juiste busroute op 9292.nl. Kijk voor het laatste nieuws op de website van Gemeente Tynaarlo

Ga naar de inhoud